Home

Moje služby

Svým klientům poskytuji tyto služby:

 • Vedení účetnictví
 • Vedení daňové evidence
 • Zpracování mezd
 • Zpracování podkladů pro daňová přiznání
 • Zastupování klienta před úřady

Vedení účetnictví

 • Zpracování účetních dokladů, včetně účetních závěrek
 • Zpracování výkazů

Vedení daňové evidence

Zpracování mezd

 • Zpracování mezd, dokladů pro zdravotní pojišťovny, OSSZ
 • Provádění ročního zúčtování daně pro zaměstnance
 • Zastupování při kontrolách na OSSZ, zdravotních pojišťovnách

Zastupování klienta před úřady

 • Zastupování na Okresní správě sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťovnách a dalších institucích

Garance