Home

Ceník

Níže uvedený ceník je pouze orientační a ceny mohou být po dohodě změněny.

  vedení účetnictví25,- Kč za účetní doklad
  vedení daňové evidence15,- Kč za účetní doklad
  zpracování mezd200,- Kč za zaměstnance
  zpracování podkladů pro daň z přidané hodnoty750,- Kč
  zpracování podkladů pro daň z příjmu fyzických osob1.500,- Kč
  zpracování podkladů pro daň z příjmu právnických osob2.500,- Kč
  zpracování podkladů pro silniční daň 750,- Kč
  ostatní služby poskytované klientovi (zastupování před úřady, zpracování statistických výkazů, ...)300,- Kč za 1 hodinu

Pro paušální klienty poskytovány ostatní služby zdarma.